O Nas

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy przy ZLO "BETLEJEM"

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy przy ZLO „BETLEJEM” realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim ze szczególną uwagą traktując zadania wychowawcze.

Wychowanie w naszej placówce jest towarzyszeniem w rozwoju, obejmuje całego człowieka, jego rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy. Jest wychowaniem integralnym, scalającym wszystkie sfery życia.

Aktualności

Aktualności

Festyn rodzinny

31 maja był szczególnym dniem w naszym ośrodku ze względu na odbywający się tego dnia festyn rodzinny. Była to okazja do spotkania się oraz wspólnego świętowania. Spotkanie rozpoczęliśmy piosenką powitalną, następnie

Czytaj więcej »
Aktualności

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Uroczyście zakończyliśmy kolejny szkolny rok. Nasi Wychowankowie otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Wzruszające, radosne chwile uwieczniliśmy za zdjęciach. Uśmiechy Naszych dzieci są dla nas najcenniejszym podziękowaniem

Czytaj więcej »

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Jan Paweł II