O Nas

Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy przy ZLO "BETLEJEM"

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy przy ZLO „BETLEJEM” realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej Kształcenia Ogólnego ucznia z upośledzeniem w stopniu głębokim ze szczególną uwagą traktując zadania wychowawcze.

Wychowanie w naszej placówce jest towarzyszeniem w rozwoju, obejmuje całego człowieka, jego rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy. Jest wychowaniem integralnym, scalającym wszystkie sfery życia.

"Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Jan Paweł II