O nas

Nasza historia

Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy

Od roku 2000 Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Jastrzębiu Zdroju prowadzony jest przez Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. Dzieci znajdujące się w naszym Zakładzie to w większości dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, które nie są zdolne do samodzielnego życia i wymagają nieustannej opieki ze strony otoczenia. Opieka nad osobą głęboko upośledzoną umysłowo jest bardzo wyczerpująca. Wymaga bowiem, oprócz stosowania wielu zabiegów usprawniających i pielęgnacyjnych, dużej koncentracji uwagi i stałej obecności opiekuna. Przy wielkich wysiłkach i po długim czasie udaje się jednak wyrobić pewne nawyki samoobsługi i sygnalizowania swoich potrzeb.
Nasze działania

Zgromadzenie
Córek Bożej Miłości

Działalność Zgromadzenia została ukierunkowana na zorganizowanie Ośrodka rewalidacyjno- wychowawczego w którym dzieci z Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego spełniają obowiązek szkolny rozumiejąc, że każde dziecko ma możliwości rozwoju, a najważniejsze w pracy jest odpowiednie komunikowanie się z dzieckiem. Stąd od 2007 roku został otwarty Ośrodek Rewalidacyjno- Wychowawczy przy ZLO „BETLEJEM” w Jastrzębiu Zdroju. Pierwszy krok już zrobiony. Wyposażenie ośrodka i baza materialna to drugi ważny element w pracy z niepełnosprawnymi. Najważniejszą jednak to postawa i świadomość nauczycieli pracujących wśród dzieci, że Chrystus jest wśród nas poprzez te cierpiące dzieci i przez ich cierpienia dzieci mają szczególny udział w tajemnicy odkupienia świata, którego Chrystus dokonał przez krzyż.

Terapie prowadzone w ośrodku:

Fizjoterapia

Integracja sensoryczna

Wczesne wspomaganie

Terapia widzenia

Dogoterapia

Terapia słuchu

Nasza kadra

Wszyscy pracownicy naszego ośrodka są dobrze przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie z dodatkowymi sprzężeniami. Posiadają nie tylko wszechstronną wiedzę, wykształcenie ale przede wszystkim wieloletnią praktykę. W placówce pracują specjaliści z zakresu: logopedii, psychologii, komunikacji alternatywnej, rehabilitacji narządów ruchu, surdopedagogiki oraz tyflopedagogiki. Ponadto nasi podopieczni korzystają z zajęć z dogoterapii oraz terapii SI. Wszyscy nauczyciele i specjaliści ściśle współpracują ze sobą. Priorytetem dla nich jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa podopiecznych oraz dbanie o wszechstronny rozwój na miarę ich psychofizycznych możliwości.

Cały nasz Zespół uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach, warsztatach wynikających z bieżących potrzeb naszych podopiecznych.